Euro Sofa Sedačky Bratislava

EUROSOFA, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

R1 centrum

tel. predajňa: 02/44371338,    0904 109 037

info@eurosofa.sk

Otváracia doba: PO-NE od 9.00 do 19.00

Po Rožňavskej smer centrum. Na úrovni BAUMAXu odbočiť do prava.

 

 

 


 

Fakturačná adresa 

EUROSOFA s.r.o,

Rožňavská 1

831 04 Bratislava

 

ICO 35857820

IC DPH SK 2020240288

zapísané: Okr. súd Bratislava I.

Oddiel S.r.o., Vložka č. 28821/B


tel. predajňa 0904 109 037